2011 KTM 125 Duke Photos

2011 KTM 125 Duke Launched
2011 KTM 125 Duke Launched

2011 KTM 125 Duke Tank View
2011 KTM 125 Duke Tank View

2011 KTM 125 Duke Photos
2011 KTM 125 Duke Photos